Oplysninger om Kilden


Ledige pladser

Se Tilbudsportalen for ledige pladser

Eller kontakt forstander Mikala Frølich.

Pris

Døgnbehandling: 3702 kr. pr. døgn for eksterne kommuner

Skoletilbud på intern skole i forbindelse med døgnbehandling på Kilden: 1306 kr. pr. dag.

Indsatsen omfatter:

 • Miljøterapeutisk døgnbehandling 24/7 365 dage om året af uddannede og erfarne socialpædagoger.
 • Fem ture om året.
 • Forældreinddragende aktiviteter i dagligdagen.
 • familiebehandling på Hvidborg og/eller i hjemmet, også med søskende
 • Marte Meo forløb.
 • Tæt opfølgning. Status/opfølgningsmøder hver 6. – 12. uge. Fire statusskrivelser om året.
 • Støttet og overvåget samvær med kendte samværskonsulenter
 • Psykologsamtaler til forældre og/eller børn + børne-/legeterapi
 • Psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser
 • Udslusningsforløb i form af samtaler med børn og/eller forældre eller supervision til plejefamilier

Når et barn starter på Hvidborg, er det en del af prisen, at barnet udstyres med det, som det mangler - tøj, cykel, Ipad mm.

Vores tilbud består typisk af

 • To ugers indskrivningsforløb
 • Fire ugers afdækning (afprøvning af indsatser/revurdering af udviklingsplan + handleplan)
 • Efterfølgende målrettet udviklingsarbejde med barnet og familie (eller fremtidig plejefamilie)
 • Tæt opfølgning med anbringende kommune hver 6. – 8. uge.
 • Udslusning - fortsat behandlingsarbejde m. inddragelse af relevante personer.
 • Udskrivelsesdato – aftales efter afdækningsperioden
 • Efterbehandling og andre vedligeholdelsesindsatser (fx støttende besøg i familien, supervision af plejefamilie mv.)

Visitation

Sagsbehandlere kan hos Hvidborgs forstander, Mikala Frølich, få en første målgruppevurdering og drøftelse af en eventuel indsats. Herefter læser Hvidborgs forstander og psykolog sagsakterne og giver et foreløbigt bud på opgaven og på, om barnet på nuværende tidspunkt passer ind på Kilden i forhold til dets udviklingsperspektiv og børnegruppen.

For børn fra Hvidovre Kommune kommer sagen herefter i Hvidovre Kommunes visitationsudvalg, mens der for børn fra andre kommuner holdes et afstemningsmøde mellem Hvidborg, familierådgiver og meget gerne PPR. Se visitation for Skolen på Hvidborg.

Herefter går selve indskrivningsproceduren i gang:

 • Forældre besøger Kilden sammen med familierådgiver - og hvis de siger ja til Kilden, fortsætter proceduren.
 • To fra Hvidborgs behandlerteam møder barnet i hjemmet med forældre
 • Opstartsmøde på Hvidborg med behandlerteamet, afdelingsledere, repræsentanter fra Skolen på Hvidborg og Kilden, familierådgiver, PPR og forældre
 • Barnet besøger Kilden og skole med forældrene
 • Barnet flytter ind

Samarbejde før, under og efter

Opfølgning

For børn fra Hvidovre kommune er der fast procedure for samarbejdet, der inkluderer opfølgningsmøder hver 6. uge og statusbeskrivelser fire gange årligt. For eksterne kommuner er udgangspunktet det samme, da vi har erfaring for, at den tætte opfølgning sikrer den mest intensive og målrettede indsats. Men vi drøfter altid de gensidige forventninger på afstemningsmødet før anbringelsen.

Dokumentation

Kilden benytter Dagbogsprogrammet i det daglige arbejde.

På alle opfølgningsmøder benyttes FIT til at dokumentere udviklingen set med barnets, forældres og rådgivers perspektiv.

Vores statusbeskrivelser er præcise og lette at gå til – de omhandler alene igangværende målsætninger, evalueringer, FIT-graf og ’samlet siden sidst’.